ראשי עיתוד מלאי ורכש ארגון המחסן ספירות מלאי להורדת קובץ בנושא זה - לחץ כאן

ספירות מלאי

ספירת מלאי שנתית מתבצעת ברוב הארגונים העסקיים אשר מחזיקים מלאי.
  • ספירת המלאי מבוצעת בין השאר ע"מ לקבל נתון עדכני על ערך המלאי. ערך המלאי מהווה נתון חשוב ומשפיע על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה, מאזן, דוח רווח והפסד
  • .
  • הספירה אמורה לסייע ב"עשיית סדר" במלאי, עדכון מערכות המידע, איתור מלאים איטיים, ומלאי עודף
ספירת מלאי הינו תהליך מקצועי סדור אשר אם מבוצע בצורה שיטתית ומקצועית תורם לסדר במחסני הארגון, אך אם נעשה בצורה רשלנית תורם להגדלת האי סדר ומעוות את תמונת המלאי וערכו. ספירת מלאי שיטתית וסדורה כולל בדרך כלל חמישה שלבים עיקריים. כל שלב מחייב התייחסות
מקצועית הדרכה ומתן הנחיות מהממונים למבצעי הספירה
  • שלב ההכנות לספירה- סדר פיסי על המדפים , השלמה ועדכון הרישומים במערכת המידע, הדרכת הצוות המקצועי.
  • שלב הספירה הפיסית- שלב זה מחייב הדרכה ותכנון ע"מ להקיף את כל המלאי המצוי בארגון.
  • שלב הבקרה והטיפול בתוצאות הספירה- ביצוע ספירות חוזרות בחלק מהפריטים, איזונים, המרות , עדכוני מלאי.
  • שלב קביעת יתרות וערך המלאי.
  • שלב הטיפול ביתרות חוסרים, עודפים החזרות, טיפול במלאי מת, לאחר קביעת ערך המלאי.
לצורך שמירת מצב מלאי מאוזן ועדכני לאורך השנה נהוג בחלק מהארגונים לבצע ספירות מדגמיות לאורך השנה