הסקטור העסקי מוסדות וגופים ציבוריים

לקוחות


משרד התחבורה
משרד הביטחון
הסוכנות היהודית
מכון התקנים הישראלי
קרן רש"י
 
נמל חיפה
חברת מקורות
חברת שח"מ
עיריית תל-אביב
  חברת קצא"א