הנדסה תעשיה, תכנון, ארגון ושיטות לוגיסטיקה ניהול מכרזים מערכות מידע רכב ואחזקה נדל"ן מסחרי

תחומי פעילות

ניהול מכרזים

הנתל בעלת נסיון רב בניהול מכרזים למגזר העסקי והציבורי. אנו מלווים את המכרז לאורך כל התהליך  ועומדים בקשר ישיר עם הגורמים המקצועיים, הכלכליים והמשפטיים המתאימים. ניהול המכרז כולל אפיון של השירותים הנדרשים, קביעת תנאי הסף להשתתפות במכרז, גיבוש  מפרטי ביצוע וקביעת התנאים לבחירת הגופים הזוכים. לאחר פרסום המכרז מרוכזות כל ההצעות ומתחיל תהליך הבדיקה לפי הקריטריונים שנקבעו. בתום התהליך מועבר החומר ללקוח בצירוף סיכום ההצעות והמלצה לגבי הגופים הזוכים.
שרותי החברה בתחום:
  • אפיון השירותים הנדרשים, גיבוש מפרטי ביצוע, כתיבה ועריכה המכרז.
  • גיבוש תנאי המכרז לבחירת הגופים הזוכים
  • ליווי וסיוע בתהליך המכרז עד לבחירת הזוכים
  • פיקוח ובקרה שוטפים על פעילות הזוכים